Flebectomie of Müllertechniek

Voor kronkelige, forse spataderen die dicht aan de oppervlakte van de huid liggen, is de flebectomie ideaal. De flebectomie omvat het verwijderen van collateraal venen (spadaren die een zijtak van de hoofdas zijn). Eerst wordt, door de chirurg, de spatader afgetekend op het been in rechtstaande houding. Via puntvormige insneden wordt de ader stukje voor stukje verwijderd met een speciaal daarvoor ontworpen haakje (‘het Müller, Ramelet haakje’).

Afhankelijk van de grootte van de verwijderde ader, kan de incisie met steristrip of een hechting worden gesloten. Het voordeel van ambulante flebectomie is dat de verwijderde ader niet terug komt (dit kan na inspuiten van de ader soms wel het geval zijn). Het nadeel is dat er incisies in de huid worden gemaakt, wat soms littekentjes achterlaat. De littekentjes zijn doorgaans minimaal en na een half jaar vaak nauwelijks nog zichtbaar.