Veelgestelde vragen

Heelkundige behandelingen

 • Ziekenhuis te Deinze.
 • Bij dagopname of ambulante ingreep: ingang via Meulenstraat, volg hiervoor de bewegwijzering ‘Spoedopname’. Als u binnen komt, kan u zich aan de linkerkant laten inschrijven aan de balie.
 • Bij een opname met overnachting: ingang via de hoofdingang. De opnamedienst bevindt zich naast het onthaal.
 • Identiteitskaart (of geldige verblijfsvergunning).
 • Naam, adres en telefoonnummer van personen tot wie wij ons kunnen wenden tijdens uw verblijf.
 • Het formulier dat moet ingevuld worden als u een bijkomende hospitalisatieverzekering hebt of het kaartje dat u van uw hospitalisatieverzekering hebt ontvangen.
 • Het aangifteformulier voor arbeidsongeschiktheid (voor de arts van uw ziekenfonds).
 • Formulier E111 voor buitenlanders.
 • De pre-operatieve checklist door de huisarts ingevuld.
 • De door u ingevulde persoonlijke vragenlijst die u ontving op de consultatie.
 • Medische documenten (bloedgroepkaart, vaccinatiekaart, radiografieën, labo-uitslagen,…).
 • Een lijst van medicatie die u momenteel gebruikt.
 • De betaling is via overschrijving. U krijgt dit thuis opgestuurd. Op de consultatie zelf dient u niets te betalen.
 • Het kan maanden duren voor u de factuur van uw consultatie krijgt. De gegevens worden verwerkt door de dienst facturatie van het ziekenhuis.
 • Het ziekenhuis biedt u volgende mogelijkheden: een 1-2 of 4 persoonskamer
 • De aard van de gekozen kamer bepaalt de prijs die opgenomen patiënten aan het ziekenhuis betalen:
 • Voor het verblijf in een éénpersoonskamer wordt een supplement door het ziekenhuis van 35 euro per dag gevraagd.
 • Voor het verblijf in een kamer voor twee personen en in een gemeenschappelijke kamer wordt geen supplement gevraagd.
 • Als u voor een éénpersoonskamer kiest, kunnen alle betrokken ziekenhuisgeneesheren hun honorarium met 150% verhogen.
 • Bij opname dient u (of een familielid) hiervoor een formulier te ondertekenen. Vraag uitleg als u iets niet begrijpt. De mensen van de opnamedienst zullen u graag helpen.
 • De kwaliteit van de genees- en verpleegkundige zorgen, evenals de voeding, zijn onafhankelijk van de gekozen kamer.

Het tarief voor ambulante behandelingen kan meer zijn dan het mutualiteitstarief. Tarieven voor behandeling met ziekenhuisopname liggen vast. Dr. De Mulder is niet geconventioneerd. Dat betekent dat hij geen extra sociale voordelen ontvangt van de overheid, maar ook niet verplicht is te werken aan het tarief uit het nationaal akkoord tussen geneesheren en ziekenfondsen voor wat betreft ambulant behandelingen.

 • Nachtkledij, ondergoed, kamerjas en pantoffels (stevig aansluitend aan de voet).
 • Washandjes, handdoeken, zeep, kam of haarborstel.
 • Tandpasta, tandenborstel, beker, scheergerief, nagelschaartje.
 • Zakdoeken.
 • Waardevolle voorwerpen zoals juwelen.
 • Belangrijke geldbedragen.
 • Krediet- of bankkaarten.
 • Laat uw portefeuille of handtas nooit onbeheerd achter als u de kamer verlaat. Wordt u tijdens uw verblijf in het ziekenhuis ondanks alle veiligheidsmaatregelen toch het slachtoffer van een diefstal, verwittig dan zo snel mogelijk een verpleegkundige, zodat de nodige stappen kunnen ondernomen worden.
 • Het ziekenhuis kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of diefstal.
 • Indien u een voorschrift ontving voor thuisverpleging wordt u verondersteld zelf een professionele thuisverpleging te contacteren.

 • Volgens de Wet op de Patiëntenrechten heeft u, als patiënt, het recht op informatie over uw gezondheidstoestand en over de voorgestelde behandeling. Een behandeling kan pas gestart worden nadat u hiervoor toestemming hebt gegeven. Als u een behandeling weigert, moet dit gerespecteerd worden.

  Om aan deze voorwaarden te voldoen, zullen wij u een ‘geïnformeerde toestemming’ of ‘informed consent’ vragen. Dit betekent dat wij volledig informeren over de voorgestelde procedures, behandelingen en onderzoeken. Nadat u deze informatie gekregen heeft, zullen wij u vragen of u toestemming geeft om deze op te starten.

  Wij zien er hierbij op toe dat u op een begrijpelijke manier alle relevante informatie over de procedure, behandeling en onderzoeken krijgt en dat de voordelen, nadelen, alternatieven en relevante risico’s worden besproken. Voor sommige procedures, behandelingen en onderzoeken kan u mondeling de toestemming voor een tussenkomst geven.

  Wij kunnen de toestemming ook aflezen uit uw gedragingen.

  Wij registreren voor sommige procedures, behandelingen of onderzoeken dat u of uw vertegenwoordiger toestemming hebt gegeven in uw patiëntendossier. In sommige gevallen dient u de toestemming voor een tussenkomst schriftelijk te geven. Hierbij zal u gevraagd worden om een toestemmingsformulier te ondertekenen.

  En schriftelijk informed consent wordt ook gevraagd bij minderjarigen en mentaal minder valide personen. Dit kan getekend worden door de ouder, voogd of wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt.

  Uw arts zal u duidelijk informeren op welke manier u de toestemming voor een tussenkomst kan geven. Gezondheidszorg wordt almaar complexer. Wees daarom betrokken bij uw behandeling, procedure of onderzoek en vraag actief bijkomende informatie aan uw arts of zorgverlener indien u nog vragen hebt.