Flebectomie of Müllertechniek

Voor kronkelige, forse spataderen die dicht aan de oppervlakte van de huid liggen, is de flebectomie ideaal. De flebectomie omvat het verwijderen van collateraal venen (spadaren die een zijtak van de hoofdas zijn). Eerst wordt, door de chirurg, de spatader afgetekend op het been in rechtstaande houding. Via puntvormige insneden wordt de ader stukje voor stukje verwijderd met een speciaal daarvoor ontworpen haakje (‘het Müller, Ramelet haakje’).

Afhankelijk van de grootte van de verwijderde ader, kan de incisie met steristrip of een hechting worden gesloten. Het voordeel van ambulante flebectomie is dat de verwijderde ader niet terug komt (dit kan na inspuiten van de ader soms wel het geval zijn). Het nadeel is dat er incisies in de huid worden gemaakt, wat soms littekentjes achterlaat. De littekentjes zijn doorgaans minimaal en na een half jaar vaak nauwelijks nog zichtbaar.

Strippen

Bij deze techniek wordt de lekkende oppervlakkige stamader (vena saphena magna en/of vena spaghena parva) samen met de aangetaste kleppen verwijderd door ze te invagineren op zichzelf. Na een insnede wordt er een draad ingebracht vanaf de lies of de knieholte over het verloop van de vene. De vene wordt dus als het ware uitgetrokken, als een vinger van een handschoen die binnenstebuiten keert. Naast een insnede in de lies of de knieholte is er vaak een tweede incisie op het been noodzakelijk om deze stripping mogelijk te maken.

Perforantenonderbinding

De oppervlakkige en de diepe aderen in het been worden verbonden door vrij korte verbindinsgsaderen. Die doorboren het peesblad van de spieren en worden daarom ‘perforanten’ genoemd. De klepjes in deze perforanten kunnen ook gaan lekken en de oorzaak zijn van zichtbare spataderen, eczeem, verkleuring of verharding van de huid en ulcus cruris. Perforantenonderbinding kan ook verricht worden. Het betreft een onderbinden en doornemen van deze lekkende verbindingsaderen na een (meestal kleine) incisie.

Crossectomie

Wanneer alleen de klep in de lies- of knieholte lek is, kan de verbinding tussen de oppervlakkige en de dieper gelegen ader ter plaatse worden weggehaald. Deze ingreep wordt crossectomie genoemd.