Perforantenonderbinding

De oppervlakkige en de diepe aderen in het been worden verbonden door vrij korte verbindinsgsaderen. Die doorboren het peesblad van de spieren en worden daarom ‘perforanten’ genoemd. De klepjes in deze perforanten kunnen ook gaan lekken en de oorzaak zijn van zichtbare spataderen, eczeem, verkleuring of verharding van de huid en ulcus cruris. Perforantenonderbinding kan ook verricht worden. Het betreft een onderbinden en doornemen van deze lekkende verbindingsaderen na een (meestal kleine) incisie.