Preventieve maatregelen

  • Streef een gezonde levensstijl na.
  • Vermijden van immobiliteit. Langdurig staan en stilzitten werken het ontstaan van spataderen in de hand. Het is belangrijk om veel te bewegen.
  • Stimuleren van gebruik van de kuitspierpomp (lopen, adequaat schoeisel). Vooral oefeningen waarbij de kuitspier regelmatig wordt aangespannen, zijn bevorderlijk voor een goede bloeddoorstroming en drukvermindering in het adersysteem. Buig de tenen gedurende vijf seconden en strek de tenen hierna vijf seconden. Doe deze oefening tweemaal na elkaar ieder uur, zo nodig vaker. Lopen en fietsen zijn ook goede vormen van beweging.
  • Stimuleren van adequate voeding.
  • Vermijden van overgewicht.
  • Mensen die aanleg hebben voor het krijgen van spataderen kunnen uit voorzorg elastische compressie kousen (steunkousen) dragen op momenten dat zij veel moeten staan of zitten. Het korte- en lange termijn effect is echter bij deze niet bewezen.
  • Het gebruik van flavenoïden (natuurlijke, uit planten gewonnen producten) kan de huiddoorbloeding bevorderen en vochtophoping in de huid verminderen. Dit kan klachten, die gepaard gaan met spataderen, zoals vermoeidheid in de benen verminderen. Deze producten zijn zonder recept verkrijgbaar.
  • Ontraden van roken. Ook roken blijkt de vorming van spataderen te bevorderen.