Sclerotherapie

Deze techniek staat ook wel bekend als het ‘wegspuiten’ ofdoodspuiten’ van spataderen. Door het inspuiten van een geneesmiddel wordt in de spatader een reactie teweeggebracht die in combinatie met druk van buitenaf, de vaatwand van de spatader verkleeft. De spatader verandert in een dunne littekenstreng waar geen bloed meer door kan stromen. Zo lijkt het alsof de spatader is ‘weggespoten’. Het bloed stroomt dan via de andere aderen. U heeft voldoende aderen in de benen die de taak van de spataderen kunnen overnemen.

Foamsclerose en Echogeleide Foamsclerose

Het geneesmiddel die gebruikt wordt bij de sclerotherapie kan door een bijzondere techniek naar schuim worden omgezet. Dit schuim (foam) werkt sterker dan de vloeistof. Met de foam kunnen dus grotere spataderen worden behandeld (dit is de foamsclerose). Het kan dus toegepast worden bij grotere vaten i.p.v. chirurgische behandeling of endoveneuze behandeling en bij kleinere spataderen in plaats van de sclerotherapie met vloeistof. De oppervlakkige foamsclerose gebeurt ook in ambulante setting. 

Bij echogeleide foamsclerose worden grotere en dieperliggende spataders behandeld. Met behulp van het echoapparaat (echo-duplex) wordt de ader in beeld gebracht. De specialist prikt de ader aan met een infuusnaald en spuit het foam onder controle van de echo in de spatader. 

De geneesmiddelen (vloeibaar of foam) gebruikt om te scleroseren, veroorzaken dus een chemische reactie . Deze reactie is soms vergelijkbaar met ‘oppervlakkige flebitis’, (roodheid, warmte, zwelling en pijn) die enkele dagen kan duren en meestal spontaan verdwijnt. Soms blijft er echter een blijvende, esthestische bruinverkleuring van de huid over door neerzetting van ijzerpigment (pigmentstreep) over het verloop van de behandelde ader. De kans op deze verwikkelingen wordt groter naarmate de grootte van de spatader toeneemt. Adequaat aanbrengen van een steunkous gedurende 14 dagen na het scleroseren is belangrijk. Afhankelijk van de uitgebreidheid kan deze op de raadpleging uitgevoerd worden of op het poliklinisch operatiekwartier. Bij deze vorm van behandeling is er geen verdoving nodig.

Tessari methode