Veel voorkomende (be)handelingen

De belangrijkste redenen om spataderen te behandelen zijn het verlichten van klachten, het verbeteren van de levenskwaliteit, het voorkomen van complicaties (huidafwijkingen, een open been en bloeding) en cosmetische wensen. Spataderen kunnen op verschillende manieren worden behandeld. Meestal wordt een combinatie van diverse spataderbehandelingstechnieken toegepast (al of niet in eenzelfde behandelingsmoment uitgevoerd) om het beste resultaat te verkrijgen.

 

Een operatie om spataderen te behandelen vindt alleen plaats als uit het duplexonderzoek blijkt dat de bloedafvoer na een dergelijke spataderbehandeling verbeteren zal.

 

Bij het behandelen van spataderen is het belangrijk dat zowel aan het cosmetische als aan het medische aspect aandacht wordt besteed. Uiteindelijk wilt u mooie benen, maar vooral ook gezonde benen.

 

U kunt rekenen op een behandelplan dat de grootste kans geeft op het resultaat dat u voor ogen heeft.

Niet-operatief

Operatief