Operative behandelingen

Laserbehandeling
De laserbehandeling is een techniek die een enorme vooruitgang is ten opzichte van het traditionele strippen.
Flebectomie
Voor kronkelige, forse spataderen die dicht aan het oppervlakte van de huid liggen, is de flebectomie ideaal.
Perforanten
onderbinding
De oppervlakkige en de diepe aderen in het been worden verbonden door vrij korte verbindingsaderen. Die doorboren het peesblad van de spieren, en worden daarom ‘perforanten’ genoemd.
Crossectomie
Wanneer alleen de klep in de lies- of knieholte lek is, kan de verbinding tussen de oppervlakkige en de dieper gelegen ader ter plaatse worden weggehaald.
Strippen
Bij deze techniek wordt de lekkende oppervlakkige stamader samen met de aangetaste kleppen verwijderd door ze te invagineren op zichzelf.